Information

Information vid utlåsning

Vi anlitar Securitas att ta hand om våra huvudnycklar om du har låst dig ute.

Du behöver ringa 010-470 52 22 för att få hjälp om du låst dig ute. Varje tillfälle debiteras dig som hyresgäst f.n med 1000:-

Denna information stärker värdet av att vara rädd om sina nycklar. 

Bo Rosén Fastigheter,

Vi erbjuder ett tryggt boende i lägenheter av god kvalitet med god standard. Vi är måna om att våra hyresgäster skall trivas i sina lägenheter likväl som i närmiljöerna runt våra fastigheter.

Kontakt

Kaplansgatan 23  597 40 Åtvidaberg
Telefon 0120-358 50
E-post info@rosenfastigheter.se

© 2014 ROSÈN FASTIHGHETER. All Rights Reserved  |  Om cookies  |  Sitemap